Privatumo politika

UAB „Magnaplast Sp. z o.o. Kauno filialas“ (toliau – Bendrovė) saugo bei vertina klientų privatumą ir asmens duomenų apsaugą. Šioje Privatumo politikoje (toliau – Politika) pateikiame Bendrovės veikloje bei interneto svetainėje taikomus informacijos rinkimo ir naudojimo principus, taip pat ir kitą informaciją apie Bendrovės nuostatas ir principus užtikrinant asmens duomenų apsaugą.

Ši politika skirta informuoti Jus ir apie kitas Bendrovės atliekamas asmens duomenų tvarkymo operacijas bei pagrindines nuostatas, skirtas užtikrinti Jūsų privatumą. Ši Politika netaikoma, kai naršote kitų bendrovių interneto svetainėse ar naudojatės trečiųjų šalių paslaugomis.

Tvarkydami asmens duomenis vadovaujamės Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.

 BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Interneto svetainė (toliau – Svetainė), viešai prieinama adresu www.magnaplast.lt, nuosavybės teise priklauso ir yra kontroliuojama UAB „Magnaplast Sp. z o.o. Kauno filialas“ (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 301534622, buveinės adresas: Liuksemburgo aklg. 6, LT-46403 Kaunas.
 2. Visi šios Svetainės lankytojai (toliau – Vartotojai) turi laikytis šių Svetainės naudojimo taisyklių (toliau – Taisyklės). Įeidami į šią Svetainę, Vartotojai patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis, apsilankę ir (ar) besinaudojantys Svetainės visomis ir (ar) bet kuria joje teikiamų paslaugų.
 3.  UAB „Magnaplast Sp. z o.o. Kauno filialas“ pasilieka teisę keisti, koreguoti, papildyti ar pašalinti šią privatumo politiką, tačiau įsipareigoja publikuoti informaciją apie pakeitimus. Jei ir toliau naudositės UAB „Magnaplast Sp. z o.o. Kauno filialas“ interneto svetaine, tai reikš, jog sutinkate su pakeitimais.
 4. Privatumo politikos galiojimo apimtis: aiškumo tikslais nurodoma, kad nėra galimos situacijos, kai Lankytojas sutinka ir įsipareigoja laikytis Taisyklių su tam tikromis išimtimis. Lankytojui turint pastabų arba norint elgtis kitokiu būdu nei tas, kuris nurodytas Politikoje, yra reikalaujama gauti išankstinį Valdytojo rašytinį sutikimą arba sulaukti, kol bus atitinkamai pakeistos Taisyklės.
 5. Su šia „Privatumo politika“, mes, UAB „Magnaplast Sp. z o.o. Kauno filialas“, laikomės 2016 m. balandžio 27 dienos Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos, atsižvelgiant į asmeninių duomenų apdorojimą ir tokių duomenų laisvąjudėjimą.
 6. Jei manote, kad jūsų teisės, susijusios su asmeninių duomenų apsauga, yra pažeistos, galite pateikti skundą institucijai, atsakingai už asmeninių duomenų apdorojimo priežiūrą: https://www.ada.lt/.
 7. Mes naudojame slapukus, kad pagerintume savo tinklalapio ir klientų portalo naudojimą. Slapukai padeda mums pritaikyti mūsų tinklalapį prie vartotojų poreikių ir interesų. Slapukai yra mažos tekstinės bylos, kurios siunčiamos į jūsų kompiuterį ar mobilųjį įrenginį, kai lankotės mūsų tinklalapyje, ir kurias tinklalapis išsaugo jūsų kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje, kai jūs atsidarote tinklalapį.
 8. Mes pasiliekame teisę keisti šį dokumentą bet kuriuo metu. Prašome periodiškai apsilankyti šiame puslapyje ir patikrinti, ar nėra pakeitimų. Jūs galite lengvai tai atlikti, patikrindami datą puslapio apačioje. Toliau naudodami tinklalapį ar jame lankydamiesi, jūs sutinkate su šiais pakeitimais.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

 1. Bendrovės surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir Bendrovės informacinėse sistemose. Bendrovė saugo Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Bendrovės teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.
 2. Bendrovė imasi visų galimų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik nustatytais tikslais, griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.
 3. Įvairiose duomenų tvarkymo operacijose Bendrovė gali veikti kaip duomenų valdytojas arba tvarkytojas. Duomenų subjektų teisėms į privatumą užtikrinti Bendrovė laikosi konfidencialumo principo ir griežtai riboja asmens duomenų atskleidimą.

BENDROVĖS SVETAINĖJE RENKAMI DUOMENYS

 1. Administruodami interneto svetainę bei diagnozuodami sutrikimus, galime naudoti lankytojų kompiuterių IP adresus. IP adresas – tai kompiuterį identifikuojantis unikalus kodas tinkluose.
 2. Surinktus duomenis apie Bendrovės svetainės lankytojus atsakingai saugome nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Bendrovės portalo lankytojų duomenis sauganti duomenų bazė yra apsaugota nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.
 3. Slapukai:
 4. Bendrovės administruojamoje interneto svetainėje magnaplast.ltnaudojami slapukai, siekiant pagerinti naudotojo patirtį interneto svetainėje ir suteikti galimybę sklandžiau ją naudoti.
 5. Slapukas – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto naršyklė automatiškai išsaugo naudotojo įrenginyje.
 6. Mes naudojame slapukus nuasmenintiems ir apibendrintiems statistikos duomenims apie svetainės lankytojų skaičių ir informacijai apie svetainės naudojimą rinkti, siekdami padaryti savo svetainę patogesnę.
 7. Įrenginyje galima atsisakyti slapukų arba juos blokuoti, tačiau tai gali reikšti, kad svetainė gali veikti netinkamai, ir visos paslaugos gali tapti nepasiekiamos. Norėdami atsisakyti slapukų arba juos blokuoti, turite pakeisti savo naršyklės nustatymus.

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

 1. Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Nustatydami asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, įgyvendiname tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti Jūsų tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
 2. Bendrovės darbuotojai, dirbantys su asmens duomenimis, yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos apie bendrovės klientus ir potencialius klientus, įskaitant ir Bendrovės svetainės lankytojus, bei kitus asmenis kurių informacija perduodama Bendrovei.
 3. Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant asmens duomenis.
 4. Bendrovė neturi galimybės visiškai garantuoti, kad Bendrovės internetinio puslapio funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be jokių sutrikimų bei klaidų, kad Bendrovės internetinis puslapis bus visiškai apsaugotas nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Internetinio puslapio lankytojas yra informuojamas, kad bet kokia medžiaga, kurią Jūs skaitote, atsisiunčiate ar kitaip gaunate naudodamiesi Bendrovės internetiniu puslapiu,  yra išimtinai gaunamas Jūsų nuožiūra bei rizika, ir tik Jūs atsakote už žalą, padarytą Jums bei Jūsų kompiuterinei sistemai.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS, INFORMACIJA SUBJEKTUI

 1. Duomenų subjektas turi teisę pateikti mums prašymą el. p. info@magnaplast.lt dėl:
 • informavimo ir susipažinimo su tvarkomais jūsų asmens duomenimis;
 • jūsų asmens duomenų ištaisymo;
 • jūsų asmens duomenų ištrynimo;
 • jūsų asmens duomenų tvarkymo apribojimo;
 • jūsų asmens duomenų pateikimo susistemintu, kompiuterio skaitomu formatu.
 • atsisakymo pateikti asmens duomenis. Tokiu atveju Jūs automatiškai atsisakote savo pretenzijos dėl Bendrovės teikiamų paslaugų kokybės, kadangi prašomi pateikti duomenys gali būti būtini siekiant tinkamai suteikti Duomenų subjekto pageidaujamas / užsakytas paslaugas. Tokiu atveju Bendrovė turi teisę atsisakyti teikti Jums paslaugas, jeigu šių paslaugų teikimas susijęs su Jūsų asmens duomenų gavimu.
 1. Duomenų subjekto teikiamuose prašymuose turi būti nurodoma: informacija, kuri leistų mums nustatyti jus kaip duomenų subjektą; prašomi atlikti veiksmai; asmens duomenys, kurių atžvilgiu prašoma atlikti šiuos veiksmus.
 2. Dėl savo teisių įgyvendinimo ar nusiskundimų, galite kreiptis į Bendrovę elektroniniu paštu info@magnaplast.lt, telefonu +370 37 435950 ar adresu Liuksemburgo aklg. 6, LT-46403 Kaunas. Taip pat galite kreiptis ir į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, tačiau visuomet sieksime visus klausimus išspręsti tiesiogiai kartu su Jumis.
 3. Bendrovė gavusi Jūsų prašymą raštu, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų prašymo gavimo dienos pateikia raštu (įskaitant elektroninių ryšių priemones) prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis. 30 dienų laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Bendrovė per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo informuos prašymą pateikusį asmenį apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.

PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

 1. Bendrovei atnaujinus šią privatumo politiką, naujoji politikos versija bus paskelbta interneto svetainėje www.magnaplast.lt.

KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Jei dėl šioje privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis į Bendrovę bet kuriuo Jums patogiu būdu:

raštu – el. paštu  info@magnaplast.lt, telefonu +370 37 435950 ar adresu Liuksemburgo aklg. 6, LT-46403 Kaunas.